Tahıl Depolarındaki Önemli Unsurlar Nedir?

Tahıl Depolarındaki Önemli Unsurlar Nedir?

Tahılların Depolamasını Etkileyen Durumlar Nedir?

Bilindiği üzere tahılların muhafazasında ki temel amaç, tanenin bütün besin maddelerini ve işleme değerlerini taze hububatta ki durumları ile mümkün olduğu kadar uzun süre korumasıdır. Tahıl depolama esnasında ise bütün tahıl taneleri her canlı gibi hayati işlevlerini az seviyede olsa dahi sürdürmektedir. Bu durumlardaki tane solunum yapar ve aynı zamanda bünyesinde ki metabolik olaylar sonucunda da kimyasal ve biyokimyasal değişiklik ve farklılıklarda meydana gelmektedir. Normal şekillerde olan bir depolama sürelerinde ise nem içerikleri düşük olan kuru tahıl tanelerinde genellikle çok az değişiklik meydana gelmektedir.

Tahılların Uygun Olmayan Şekillerde Depolanmasında Meydana Gelecek Değişiklik

Ürünlerin sıcaklıkları ve nem içerikleri, depolardaki havanın nispi nemleri ve depoların sıcaklıkları tahıl depolama hizmetlerini etkileyen faktörler arasında ilk sırada yer almaktadır. Aynı zamanda ise ürünlerin yabancı madde miktarları mikroorganizmaların zararları, haşere zararları ve depoların özellikleri, depolanacak olan ürünlerin taşınma yöntemleri ve taşıma araçları da depolarda etkileyen durumlar arasında yer almaktadır. Tahıllar uygun şartlarda depolanmadığı zamanlarda kimyasal ve biyokimyasal kaynaklı olan değişiklik meydana gelmektedir. Tahıl depolama alanlarında meydana gelen durumlar ise şu şekillerde olmaktadır; Maillard reaksiyonu, nişastanın tanecik yapısının bozulması, proteinlerin parçalanması, yararlanılabilir lisin miktarlarının azalması, vitaminlerin parçalanması meydana gelir. Özellikle de lipitlerin enzimatik olmayan reaksiyonları, normal depolama sıcaklık sınırlarında meydana gelebilmektedir.