İlk Aydınlanan Yerler

İlk Aydınlanan Yerler

Aydınlatmanın Türkiye’deki Seyri

Ülkemizde ilk elektrik üretimi; II. Abdülhamid zamanında Tarsus’ta kurulan hidroelektrik santral ile sağlanmıştır. 1902’de kurulan bu sistem ile, ilk aydınlanan şehir olarak Tarsus tarihe geçmiştir ancak ilk aydınlanan evler; Müftüzade Sadık Paşa (Sadık Eliyeşil) ile Sorgu Hakimi Yakup Efendinin evleridir. Bu süreçten sonra sürekli gelişen elektrik üretimi sayesinde, özellikle 1930 sonrası, aydınlatma alanında da işletmelerin sayısı giderek artmıştır.Türkiye, aydınlatma sektörüne geçeli bir asır oldu. Ülkemizde, 100 yılı aşkın süreç zarfında birçok ithalatçı ve ihracatçı firma kurulmuştur. Sektörün hangi yılda dışarıya ihraç ürün ettiğine ise küçük bir kıyaslama yaparak kavuşabiliriz. Yakın tarihimize baktığımızda, 1990 yılında ülkemizdeki ihracat değeri 14 milyon dolar civarında, ithalat ise 13 milyon dolar civarındaydı. Yani ülkemizde halen bazı aydınlatma sistemlerinin üretilmediği görülmektedir. 1994 krizine gelindiğinde sektördeki ithal ürünler gerilemiş ve ithalat değeri 12 milyon dolara inmiş, ihracat değer ise 21 milyon dolara yükselmiştir. Alımın azaltıldığı ve üretimin arttığı bu dönemde, sektörümüzün yenilikçi ürünler üretilmesi zorunlu hale gelmiş ve sektörün gelişim dönemi olarak görülmektedir.

Günümüzdeki Sektör Durumu

Takip eden yıllarda, 200’e kadar ithalat ön planda olmuştur. 2001 yılındaki ekonomik krizde ise ihracat değerlerinin sürekli artış göstermesi, Türkiye’de ki aydınlatma sektörünü dünya üzerinde ihracatçı sektör olarak ön plana çıkarmış ve sektördeki Türkiye’nin payı artmıştır. Bu süre zarfında sonra apmulün fiyatı, elektrikli aydınlatmaların fiyatları, pahalı olan şerit led fiyatları giderek düşmüş ve bu seyrini günümüze kadar sürdürmüştür.Son yıllarda Türk aydınlatma sektörü, mimarların ihtiyaçlarına göre ürün yelpazesini genişletmiş ve dünyada tercih edilen bir ülke halini almıştır. Bu yüzden ihracat kapasitesi sürekli artmış ve pazarda söz sahibi olmuştur. Ülkemizde ki işletmelerin genel yapısına bakıldığında ise ithalatçı firmaların yapısının ağırlık bastığı görülmektedir. Aydınlatmanın, mekan ve tasarım dekorasyonlarında önemli bir ayrıntıyı teşkil etmesi, her geçen gün zevklerin ve yaşam tarzının değişmesi, teknolojinin de gelişmesi ile ihracat yapısına sahip işletmeler oluşturmaya başlamıştır. Özellikle son yıllarda kalite standartlarında üretim yapan firmaların sayısının artması, bunun bir kanıtı olarak görülebilir.

www.aydinlatmapasaji.com