Dillerin Doğal Sınırları Yoktur

Dillerin Doğal Sınırları Yoktur

Çeviri Sektöründe Dilsel Dalgaların Yayılması

Çeviri sektöründe bir dil haritasına göz attığımızda, kimi durumlarda iki ya da üç dalganın birbiriyle çakıştığını, dahası belli durumlarda kaynaştığını görmek mümkündür. Bunu şu şekilde ayrıntılı bir şekilde açıklayacak olursak şu şekilde ifade edebiliriz ki, dil kendi içerisinde uzamsal olarak sınırları olan ancak iş dili çeviri alanında araç olarak kullanmaya geldiğinde ise olan sınırlarını kırdığını gözlemleriz. Bu açıdan dil hizmetleri veren ve belli alanlarda teknik çeviri sahasına yönelmiş olan kişilerin bu alanlarda deneyimlediği farklı durumlar yadsınamaz durumu ortaya koymaktadır. Bildiğiniz üzere dil gruplarında kendi içlerinde hem birleştirici hem de ayırıcı güçlerin olduğu bilinmektedir. Bu güçler dalgası dil hizmetleri ve teknik çeviri etkinliği gerçekleştiren durumlarda rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. Dil olgularının yayılmasında herhangi bir alışkıya, örneğin modaya egemen olan yasalar yön verir. Her insan toğluluğunda aynı anda ve karşıt yönde iki güç durmaksızın etkisini duyurur. Dil alanındaki bu dalgalanma ise çeviri alanında çalışmalarını yapan gerek kurumsal gerekse de kurumsal olmayan tüm alanlara büyük oranda yayılmıştır.

Dilsel Ayrımlaşma

Tek dilli bir toplulukta dilsel birliğin olgudan olguya değiştiği, bütün yeniliklerin genelleşmediği, uzamsal kesintisizliğin sürekli ayrımlaşmaları engellemediği anlaşılınca ve ancak bu koşul yerine gelince iki ayrı bölgede koşut bir gelişim gösteren bir dilin çalışma durumu ele alınabilir. Dil hizmetleri ve teknik çeviri alanında hizmet veren kurumların çoğunlukla uyguladığı politika bu doğrultudadır. Bu şekilde kurumlar arasında çeviri farklılıkları da meydana gelmektedir. Bu farklılığın sebebi ise daha çok dile bağlı olan olguların her çevirmen üzerinde aynı şekilde işlememesinden kaynaklanmaktadır. Buna bağlı olarak ayırıcı güç etkisini karşıt gücün etkisiyle dengeler. Bu şekilde çeviri çalışmalarında daha yayılmacı bir politika takip edilir. Dilin her geçen gün kendi içerisinde geçirmiş olduğu değişikliklere bağlı olarak çevirmen ve çeviri alanında çalışma yapanların tekelinde de birtakım değişimlerin meydana geldiği görülmektedir. Bu da bize hem dil alanında hem de dilin çevrelediği alanda anlamlandırma olanağımızı daha da arttırmaktadır.

www.universaldil.com