Çocuklarda Utangaçlık

Çocuklarda Utangaçlık

Utangaçlık Çocuğun Sosyal Gelişimini Nasıl Etkiler

Utangaçlık ve çekingenlik genel anlamlarda çocuklarda sosyal ortamlarda ve diğer kişilere mesafeli tutum içerisinde olurlar. Yabancılık hisse, ilgi görmeyi ve çekmeyi gerektirecek olan düşüncelerini ifade etme, yaptıklarını ortaya koymayı gerektiren tutumlar ve davranışlardan kaçınmaları sergilerler. Çekingenlik ve utangaçlık duygusunu yaşayan çocuklar okulda da bu davranışlarını sergiledikleri için derslerinde başarısızlık gösterebilmektedir. Ödev kapakları, dersleri ve arkadaşları ile olan iletişimleri daha mesafeli olur. Ayrıca göz önünde olmaktan rahatsızlık ve bu duruma maruz kalındığında terleme, kızarma, dili dolanma, konuşamama vb. şekillerde belirtiler veren ve çocukların günlük yaşamlarını ve okul hayatlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Potansiyel başarının gücünü ortaya koymasını engelleyecek yaşama uyum ve mutluluğunu da olumsuz yönlerde etkilemeyebilen ilerlemiş durumlarda sosyal fobi ye varabilen bir sorun olarak da karşımıza çıkmaktadır. Genellikle 0-6 yaş grubu içerisinde olan çocukların gelişimleri gereği utangaçlık, çekingenlik yaşadığı bazı zamanlarda vardır ve bunlar genellikle normal olarak kabul edilmektedir. Ayrıca çoklu zekâya sahip olan çocukların ise elbette ki kişisel özellikleri de farklılıklar gözlenir, bazı çocuklarında  ve derslerinde iletişimlerinin güçlü oldukları bilinmektedir.

Okul Çağındaki Çocukların Özellikleri Nedir

Ortamlarda kolaylıkla adapte olabilirler, grupları kolaylıkla etkileyip yönlendirebilirler ve diğer çocuklar ise daha sessiz ortamlara uymayı tercih eden çocuklar da doğal olarak olabilirler. Bu aşamalarda ise bilinmesi gerekmektedir ki çocukların kendilerini bulundukları ortamlarda rahat hissetmesi ve iletişine açık olması gerektiğidir. Sınıflarda arkadaşlarına göre daha sessiz, oyunlara katılmaz, kendilerini istedikleri gibi ifade edemez ödev yapmaz, ödev kapakları ve derslerine ilgisizdirler. Bu çocuklar derslerini ve ödevlerini yapamayacağı ya da yanlış yapıp eleştirileceklerinden ve karşısındaki kişilerin onlara kızacaklarından çekinirler. Kendilerinden emin değildirler, neyin yanlış neyin doğru oldukları hakkında karar veremezler, eleştirilere dayanamazlar, ürkektirler ve hemen ağlamaya kızarmaya hazırdırlar. Bütün ve gerekli olan ihtiyaçları için öğretmenlerinden kızacak korkusu ile izin alamazlar ve tuvalet izni almadığı için altını ıslatabilir. Bu çocukların ise genellikle zihinleri yapabilecekleri ile değil başkalarının kendilerine ne söyleyeceği, nasıl davranacakları ile daha yakından ilgili olmaktadır.

www.egitimzili.com