Otomotiv Sektörünün Önemi Nedir

Otomotiv Sektörünün Önemi Nedir

Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Önemi

Günümüzde otomotiv sektörünün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri için her zaman için anahtar sektör rolünde olmaktadır. Güçlü bir otomotiv sektörü sanayileşmiş olan bütün ülkelerin ortak özelliklerinden bir tanesi olarak bilinmektedir. Bu sektörün ise önemli bir yere sahip olmasının neden ise bu sektörün diğer sektörler ile olan yakın ilişkileridir ve sektörün ürettiklerinden yararlanmaktadır.
Türkiye otomotiv sektörü günümüzde üç büyük sektör arasında yer almaktadır ve ülkemizde ithal ikamesi modeli üstüne kurulan otomotiv sektörü artık büyük gelişmeler göstererek ilerlemesine devam etmektedir. Aynı zamanda ise dünya pazarına da ihracat yapan bir sektör konumunda yerini alarak büyük otomotiv üreticilerinin dünya üretim üstlerinden bir tanesi olmaktadır.