GAYRİMENKUL DAVALARI KONUSU NEDİR?

GAYRİMENKUL DAVALARI KONUSU NEDİR?

Gayrimenkul Hukukunda Dava Açmak

Gayrimenkul ile ilgili olan konularda danışabileceğiniz avukatlar gayrimenkul hukuku davalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verebilirler. Hukuken uyuşmazlıkların en çok çıktığı alanlardan bir tanesi olan gayrimenkul hukuku ticaret, barınma ve üretim gibi ekonomik değeri bulunan değer ile insanların hukuk üzerinde hak sahibi olmasını sağlıyor. 4721 sayılı Türk Medeni kanununda kendisine yer bulan gayrimenkul davalarında uzman görüşü ve danışmanlık hizmetleri de alarak hukuki süreçlerde zarar görmenizi engelleyebilirsiniz. Taşınmazlar ile ilgili açacağınız davalarda mutlaka https://www.solmazlaw.com/category/gayrimenkul-hukuku/ gibi hukuk bürolarından destek almalısınız. çünkü vereceğiniz dilekçeden sunacağınız kanıtlara kadar her şeyi sizin lehinize olması gereklidir.

Gayrimenkul Satın Alırken Bunlara Dikkat Edin

Gayrimenkul hukuku kapsamında dava açabilirsiniz. Bu davalar içerisinde birbirinden farklı kalemler bulunur. Taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi, aile hukukundan doğan gayrimenkul davaları, geç teslim nedeniyle kira alacağı davası, hak sahipliğinin tespiti, zamanaşımına dayalı tapu tescil delil tespiti ve kentsel dönüşüm davaları gibi çok çeşitli alanlarda tercih edebileceğiniz gayrimenkul hukukunda hakkınızı bir profesyonel eşliğinde savunmanız sizin için daha doğru olacaktır. Taşınmaz malları satın almadan önce mutlaka yerinde incelemesini yapmalısınız. Taşınmazın size gösterilen projelere ve planları uygun olup olmadığını denetlemelisiniz. Bunların yanı sıra ruhsatta herhangi bir aykırı değişikliği olup olmadığı da sizin için önemli olmalıdır. bir gayrimenkul satın almadan önce mutlaka borcu olup olmadığına bakmanız gereklidir. Bunun yanı sıra belediye rayiç değeri ve iskanı olup olmadığı da gayrimenkulün geleceği üzerinde oldukça önemli kriterlerdir. Taşınmazlar yönetim planında bulunan ortak alanlarla ilgili düzenlemeler bakımından da hassasiyet taşır. Taşınmaz üzerinde tedbir veya haciz olup olmadığını kontrol ettirmeli, kat mülkiyetine geçilip geçilmediği ne mutlaka bakmalısınız.