Süreç Yönetimi Nasıl Olmalıdır

Süreç Yönetimi Nasıl Olmalıdır

Sürecin Temelini Oluşturan Unsurlar

Bir işletme ya da kuruluşun girdilerinin çıktıya dönüşmesi için yapılan faaliyetlerin tümü süreç olarak adlandırılır. Bilgi için https://www.g-gsoft.com.tr/tr/2019/07/02/surec-ve-icerik-yonetimi/ sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Bir ya da daha fazla girdinin müşteri istek ve bekletileri esas alınarak çıktıya dönüştürülmesi için gerekli eylemler, planlar, faaliyetler ve karşılıklı ilişkiler sürecin temelini oluşturur. Süreç yönetimi ise tüm bu faaliyet ve ilişkilerin düzenlenmesidir.

Süreç Yönetiminin Amacı

Sürec faaliyetleri üç ana başlıkta toplanabilir. Fonksiyonel, örgütsel ve bölümsel faaliyetler olarak sınıflayabileceğimiz süreç faaliyetleri aslında girdilerin çıktı olarak müşteriye ulaşmasına sağlamak amacına hizmet eden organizasyonel faaliyetlerdir. Bu süreç boyunca yapılmak istenen aslında başı ve sonu belli bir işin belirli bir düzen içinde, modern bir yönetim anlayışı çerçevesinde yönetilmesi ve sonuçlandırılmasıdır. Sürecin modern ve bilimsel bir yönetim anlayışı ile şekillendirilmesi, süreçten beklenen şeyin daha verimli olmasını sağlar. Bir işletmenin süreci yönetmesindeki amaç girdilerin yani; insan, ekipman, malzeme, yöntem, ortam... gibi unsurların doğru bir şekilde yönetilerek işletmenin amacına uygun bir şekilde çıktıya dönüştürmektir. İyi yönetilen bir süreç sonunda zaman, yer ve şekil değeri adı verilen edinimlerin elde edilmesi amaçlanır. Zaman değeri, elde edilen çıktının zamanında müşteriye ulaşmasını ifade eder, yer değeri yine elde edilen çıktının doğru zamana bağlı olarak doğru yerde bulunması anlamına gelir. Şekil değeri ise girdinin müşterinin beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesini ifade eder. Bilgi için g-gsoft.com.tr ile iletişime geçebilirsiniz.