Jingle Tüketici Üzerinde Ne Kadar Etkilidir ?

Jingle Tüketici Üzerinde Ne Kadar Etkilidir ?

Profesyonel Reklam Şirketleri

Profesyonel reklam şirketleri, tüketici eğilimlerini ve tüketicilerin olumlu yönde etkilenebilmeleri için dikkat edilecek detayları çok iyi bilmektedirler. Bu konularda izlenen yollar, genellikle bilimsel verilere dayanmaktadır. İşinde başarılı ve istikrarlı olan reklam firmalarının çalışanları, pazarlama ve reklam konusunda bilgili oldukları kadar, sosyoloji ile psikoloji hakkında da son derece birikim sahibi kişilerdir. Günümüzde kullanılan reklam yöntemlerinin birçoğu, bilimsel olarak araştırılmıştır. Bu araştırmalarda, reklam için jingle kullanımının çok büyük artılar getirdiği ispatlanmıştır.

Akılda Kalıcı Melodiler Kullanın

Melodiler, duyulan kelime ve cümlelerden çok daha fazla akılda kalmaktadır. Bir jingle, duyulan etkileyici bir slogana oranla daha kolay hatırlanabilmektedir. Etkisinin yüksek olması için, tam olarak doğru bir medya planlaması yapılmalıdır. Bu sayede, bir jingle  temsil ettiği markanın veya ürünün pazardaki payını %20 oranında arttırır. Melodisi sayesinde, duyan kişilerin aklında kalması ve kafalarında sürekli tekrar etmesi, bilinçaltını da etkileyerek, marka veya ürüne yönelme sağlar. İlk çıkışı çok eski tarihlere dayansa da, bazı jingle örnekleri hala duyulduğunda, ilgili markayı akla getirmektedir. Bu da yöntemin başarısının bir kanıtıdır.

www.jingle-factory.com