İcranın durdurulması nedir

İcranın durdurulması nedir

İcranın Durdurulması İçin Talepte Bulunun.

Bazı durumlarda icra borcu olan kişinin icranın durdurulması için talepte bulunma hakkı doğmaktadır. İcra borçlarında bu tip başvuruda bulunmak isteyen kişinin mutlaka icranın durdurulması talebi için yazılı dilekçe ile başvuruda bulunması gerekmektedir. Mahkeme gerekli gördüğü durumlarda icranın durdurulması için teminat talep etme hakkına sahip bulunmaktadır. İcranın durdurulması konusunda ilgili kanun maddesi şöyledir;

İcranın Durdurulması İstenilebilir.

“MADDE 381- (1) Yargılamanın iadesi davası, hükmün icrasını durdurmaz. Ancak dava veya hükmün niteliğine ve diğer hâllere göre talep üzerine icranın durdurulmasına ihtiyaç duyulursa, yargılamanın iadesi talebinde bulunan kimseden teminat alınmak şartıyla iade talebini inceleyen mahkemece icranın durdurulması kararı verilebilir. Yargılamanın iadesi sebebi bir mahkeme kararına dayanıyorsa bu takdirde teminat istenmez.”

www.icraturk.com