Tarihin En Önemli Yolu, İpek Yolu

Tarihin En Önemli Yolu, İpek Yolu

Tarihin En Önemli Yolu, İpek Yolu

İpek yolu tarihte çok önemli bir yere sahip, uygarlıklar arasında köprü gibi bir işleve sahip olan bir yoldur. Çin’den başlayan ve Akdeniz’e kadar uzanan bu yol aynı zamanda kervanların yoludur. 15 yüzyıl süresince bu güzergahta doğu ile batıyı birleştiren bir ticaret yolu olarak tarihe geçmiştir. Ticarette olduğu kadar inançlar konusunda da bir köprü olmuştur. Örneğin Budacılık, İslamiyet’in, Yunan ve Roma inançlarının, Şamanlığın yayılması da İpek Yolu’yla olmuştur. İpek Yolu’nun önemi o denli büyüktür ki, eğer olmasaydı bugün Orta Asya’nın bir çok açıdan gelişimi bambaşka olabilirdi. Tarihi, kültürü ve inançları da bugünkü halinden çok uzak kalabilirdi.

Ticaret ve Kültür Yolu

İpek yoluyla, porselen, baharat, kağıt, ve çok sayıda değerli taş ticareti yapılmıştır. İlk başta kervan yolları olarak bilinen yol, daha sonra İpek Yolu olarak adlandırılmış ve tarihe bu şekilde geçmiştir. Asya’yı Avrupa’ya bağlayan yol aynı zamanda, geçtiği ülkelerin ticaret hayatı kadar kültürünü de etkilemiş, kullanılmayan pek çok yapı İpek yolu sayesinde işlev kazanmıştır. Çok sayıda kervansaray ve han İpek yolunun önemli durakları olmuştur.