FAKTORİNG HİZMETLERİNDE ÖNE ÇIKANLAR

FAKTORİNG HİZMETLERİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Faktöring Firmalarında Gerçekleşen İşlemler

Son yıllarda oldukça popüler bir terim olan faktoring hizmetleri, alacakların vade tarihinden önce elde edilmesine olanak sağlar. Finansman, tahsilat yönetimi ve garanti kapsamında sunulan bu hizmetlerde özellikle KOBİ’ler faydalanır. Garanti hizmetlerinizin odağı olan faktoring firmalarında borçlunun acze düşmesi gibi durumlarda paranın ödenmemesi gibi bir riski bulunmaz. Faktoring firmaları işlemlerini garantili bir şekilde gerçekleştirir. Tahsilat ve alacak yönetimi konusunda destek alabileceğiniz bu firmalarda tüm alacakların yönetimi faktör firmalarına devredilir. Son derece güvenilir olan bu hizmetlerden faydalanmak için alanında uzman olan https://www.acarfactoring.com.tr/ gibi firmaları tercih edebilirsiniz.

Faktöring Firmalarında Tarafların Duruşu

Devir işlemini, faktoring firmaları ile aranızda yapacağınız sözleşmeyle gerçekleştirmeniz gereklidir. Temlik yolu alacakların tahsilini gerçekleştirmek için tercih edeceğiniz bu firmaların desteği sayesinde alacaklarınızın vadesinden önce elde edilmesini sağlayabilirsiniz. Finansman desteği konusunda da beklentilerinizi tam olarak karşılayan faktoring firmaları, limit dahilinde vadesinden önce almanız gereken olan nakdin alınmasını sağlar. Hem gerçek hem de tüzel kişilerin tercih edebileceği faktoring firmalarında, vadeli bir satıştan kaynaklanan alacakların elde edilmesi sağlanır. Nakit akışı elde etmek isteyen firmaların tercihi olan faktöring hizmetleri, bu yönüyle avantajlıdır. Sizin de riskli alacağınız varsa veya alacaklarınızı vadesinden önce elde etmek istiyorsanız faktöring firmalarını tercih edebilirsiniz. Faktoring sürecinde üç taraf bulunur. Borçlu, alacaklı ve faktoring firmasıdır. Alacaklı, alacağını alamaması durumunda veya vadesinden önce almak istemesi durumunda faktoring firmasına başvurur. Faktoring firmasına alacaklarının haklarını devreder. Bu haklar mevcuttaki haklar olabileceği gibi gelecekte doğacak hakları da kapsayabilir. Bundan sonra muhasebe süreçleri ve alacakların takibi ile ilgili tamamı ile faktoring firması ilgilenir. Ülkemizde 1988 yılından bu yana tercih edilen faktoring hizmetleri 2012 yılında kanunlaşmıştır.