Gıdalardaki Katkı Maddeleri

Gıdalardaki Katkı Maddeleri

Gıdalardaki Katkı Maddeleri

Yediğimiz besinlerdeki katkı maddeleri kullanım şekillerine göre 4 ana grupta toplanıyorlar. Bunlardan ilki, ürünün raf ömrünün uzaması için kullanılan katkı maddeleridir. İkinci grup ise renk geliştiren ve aynı zamanda aroma veren gruptur. Üçüncü grup ise, pişme özelliğini getiren grup, dördüncü grupsa gıdanın besin değerini olduğu gibi koruyan katkı maddeleridir. Günümüzde gıdalar üzerinde teknolojik gelişimlerin de etkisi vardır. Beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi ve insanların giderek daha az zamana sahip olmaları gıdalardaki katkı maddesi oranlarını da artırıyor.

Katkı Maddelerinin Kodlarını Öğrenin

Ülkemizde gıdaların içinde bulunan katkı maddelerinin sayısı 300’ü bulmaktadır. Ürünlerin etiketlerinde yer alan katkı maddelerinde E kodları da bulunmaktadır. Gıda maddelerinin uluslar arası platformda numara verilen bir sistemi vardır. E harfi ise ürünün içindeki katkı maddelerinin Avrupa Birliği’nde kullanılmasında sakınca olmayan ürünlere verilen simgedir. Sağlığa zararlı olan gıda maddeleri alerjik reaksiyonlara sebep olabilecekleri gibi, astım hastalığına da neden olabiliyorlar. Bu nedenle aldığınız ürünlerde bulunan gıda katkı maddelerinin ne anlama geldiğini mutlaka araştırmalı E harfi olanların içlerinde sınırı geçmeyen katkı maddesi olduğunu unutmamalısınız.