Teknoloji sınır tanımıyor

Teknoloji sınır tanımıyor

Pillerimizi Kağıt Arasında AlacağızTeknoloji ürünleri alanlar, satanların ve kullanıcılar için en sıkıntılı mesele pil ömürlerinin kısalığı ve pillerin boyutunun büyük olmasıdır. Güç her zaman için teknolojiye bir engel teşgil etmektedir. Bunun bilincinde olan pil üreticileri pillerin yeni versiyonlarını üretmek için harekete geçtiler. Bu yapılan çalışmalar sayesinde piller artık kağıt arasına girecek kadar inceldi ve süreleri de uzatıldı. Kaba ve güçsüz piller yerine ince, esnek, patlamayan, güçlü ve uzun ömürlü piller yakında piyasaya çıkarılacak.Mükemmele Ulaşmak İçin Devamlı Gelişim Gerekİlk çıktıkları zamandan bu güne kadar pil şekillerinde ve güçlerinde pek fazla bir değişiklik olmamıştı. Yeni geliştirilen kağıt arası piller ile yeni bir görünüm ve şekil elde edilmiş oldu. Aynı zamanda farklı özellikler kazanan piller için bu bir devrim denebilir. Yeni pillerin üç yıla kadar piyasaya sunulacağı tahmin edilmektedir.