Structural BIM Önemi Nedir?

Structural BIM Önemi Nedir?

Structural BIM ile Yapısal Tasarım

Structural BIM, Mimar ve inşaat mühendislerinin en önemli yardımcısıdır. Yapı tasarımındaki maliyetleri minimuma indirip hizmetlerin gelişmesini sağlayan bir sistemdir. Structural BIM sayesinde yapı tasarımında tam verim elde edilir. Structural BIM; mevcut yapısal analiz, hesaplama ve tasarıma yönelik işlev yapar. 3D modellerin ortaya çıkması adına koordinasyon aşaması öncesinde yapısal modellerde hem inşa edilebilirlik hem de tasarım incelemeleri göz önünde tutulur. Bu sistem sayesinde en karmaşık, çözülmesi zor olan yapısal projelerle ilgili detaylı bilgiye sahip olunur. Strucrural BIM, yapıların yaşam döngülerinin bütünsel olarak ele alındığı sistemdir. Structural BIM sistemi;
 • İlk tasarım planlaması,
 • Projenin nihai planlaması,
 • Detalı tasarım,
 • Binanın işletim ve yıkım gibi tüm aşamalarını ifade eder.
Structural BIM sayesinde yapıların tüm tasarım aşamaları optimize edilir. Yapı tasarımında güvenli bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Çevrimiçi olarak yapı projelerinin tüm artı ve eksilerini sistem üzerinden gösterir. Yapısal konseptlerin fizibilitesi olarak da ifade edilebilir. Aynı zamanda planlama sürecindeki planlamayı güvenilir kılar. Projede yanlışlık varsa hepsini tümden değiştirmek yerine yanlış alanı düzeltme olanağı sunar. Bunun için ekstra ödeme yapılmaz. Ayrıca projenin baştan değiştirilmesine de olanak tanır. Projenin verimli ve güvenilir olmasında etkin rol oynuyor.

Structural BIM Temel Bileşenleri Nelerdir?

Structural BIM bazı temel bileşenlerden oluşmuştur. Bu temel bileşenleri şöyle sıralayabiliriz;
 • Tasarım,
 • Destek tanımları,
 • Doğrusal ve doğrusal olmayan analizlerle hesaplama teknikleri,
 • Malzemelerin mekanik kesitleri,
 • Sistemik faaliyetlerin etkileri,
 • Yük kombinasyonları,
 • Kar, rüzgar gibi harici yükler,
Structural BIM ile yapısal hesaplamalar doğru şekilde ortaya konulur. Projedeki verilerin senkronizasyonu açısından da çok önemlidir. Structural BIM ile ilgili detaylı bilgi için https://idecad.com/architecture-engineering-construction/building-design/bim-workflows-structural-analysis-design/ sitesine tıklayabilirsiniz.