Kalite Yönetim Sistemi Süreçleri Nelerdir?

Kalite Yönetim Sistemi Süreçleri Nelerdir?

Kalite Yönetim Sistemi Süreçlerini Hangi Unsurlar Tamamlar?

Kalite yönetim sistemi süreçleri, ilk olarak düzeltici ve önleyici faaliyetlerden oluşuyor. Kalite yönetim sistemi süreçlerine dair tüm detayları https://www.paperwork.com.tr/cozumler/kalite-yonetimi adresinden öğrenebilirsiniz.
Kalite kontrol ve süreç performans raporlarını da içeren bir sistemdir. Kalite yönetim sistemi süreçleri;

 • Organizasyon,
 • Ekipman,
 • Güvenlik,
 • Hizmet,
 • İnsan kaynakları,
 • Stok kontrolü,
 • Dokümanlar,
 • Satın alma,
 • Süreç kontrolü,
 • Bilgi yönetimi,
 • Tesisler,
 • Memnuniyet,
 • Kayıt gibi hususlardan oluşuyor.

İş akışının doğru ilerlemesi noktasında yukarıda sıraladığımız kalite yönetim sistemi süreçlerinde ilerleme kaydedilmesi gerekiyor.

Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Oluşturulur?

Kalite yönetim sistemi süreçlerini tamamlayan birtakım unsurlar vardır. Bu unsurları şöyle ifade edebiliriz;

 • Ölçme ve değerlendirme,
 • Çalışanların yönetime katılması,
 • Organizasyon,
 • Hizmet ve mal,
 • Planlama,
 • Kaynağın doğruluğu,

Kalite yönetim sistemi sayesinde güvenli ve tutarlı bir iş akışı sağlanır. Kalite yönetim sistemi süreçleri; müşteri odaklı çalışmaları kapsıyor. İş akışlarında hedeflenen kalitelere kavuşmak amacıyla sürdürülecek sistematik ve planlı çalışmalardan oluşuyor. Kalite yönetim sistemi oluşumunda birkaç adımın özellikle takip edilmesi gerekiyor. Mevcut iyi uygulamaları, istatistiki araçlar, etki analizleri, kontrol planları ve hata modlarına dayalı bir sistemdir. Ürün ve hizmet üretirken onların geçtiği yolların kaliteli olması gerekiyor. Kalite çerçevesi altına hizmet ve ürünler üretilmelidir. Kalite yönetim sistemi hem işletme hem de müşteri açısından çok önemlidir. İşletme imajı için kalite yönetiminin mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Hizmet ve ürün üretimi esnasında ortaya çıkabilecek problemleri engelleyen bir sistem olarak da adlandırılabilir. Proses adımlarının yazılmasının ardından akış şemasına dair tüm faaliyetlerde departmanların onayını alır. Böylelikle resmi olarak kalite yönetim sistemi hayata geçirilmiş olur. İşletmelerin imaj ve prestiji bakımından kalite yönetim sistemi hayati önem taşıyor.