İş Akış Yönetiminde Süreçler

İş Akış Yönetiminde Süreçler

Belirli süreçler içerisinde var olan ögelerin veri yollarının oluşturulması ve bunların optimize edilmesi işlerin akışı olarak ifade edilebilir. Yönetim sistemleri ile daha kolay bir İş akış yönetimi sahibi olmak için https://www.g-gsoft.com.tr/tr/is-akisi-nedir/ adresini ziyaret edebilirsiniz. İş akış yönetimi ise iş akışlarının ideal olarak listelenmesi, bu sürecin kusursuz bir şekilde ilerlemesi için sürecin otomatik hale getirilmesi, süreçlerin iyileştirilmesi ve gereksiz görevlerin ortadan kaldırılmasıdır. İş akış süreci 3 ana bileşenden oluşmaktadır.

İş Akışında Süreçleri

Önceden tanımlanmış olan yapılması gerekenler listesi
Ortaklar
Şartlar

Akış yönetiminde farklı süreçler söz konusudur. Liderlerin ise bu süreçlere hakim olması gerekir. İzlenecek olan 3 tip yönetim şekli bulunmaktadır;

  • Açıkça belirtilmiş olan iş akışları
    Departmanların görev alanları birbirinden farklıdır. Bu sebeple çok farklı iş akışları olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. Sürecin doğru işlediğinin en büyük kanıtı sistemin kusursuz bir şekilde işlemesidir. İş akışlarının açık bir şekilde tanımlanmış olması ve bunların belgelendirilmesi de şarttır.
  • Öncelikli ve kolay hale gelmiş iş akışları
    Hedef odaklı olan iş akış yönetimi her zaman başarıya ulaştıracaktır. Sağlıklı bir süreç için tüm noktalara dikkat etmek gerekiyor. İndirimlerin onaylanması ve satış süreçleri ile ilgili müşteri odaklı bir politika belirlenmesi gibi. Organizasyon üzerinde bu akışların büyük etkisi bulunmaktadır. Önceliğe sahip olan akışlara pazarlama ve satış örnek gösterilebilir.
  • Düzenli iş akışları
    Verimi yüksek bir akış yönetimine sahip olmanın altın kuralı optimizasyon olmaktadır. Veri odaklı ve kağıt üzerindeki iş akışlarının bu gün sağlıklı olarak değerlendirilmeyeceği de bir gerçektir. İnsan ve sistem kusurlu olmaya müsaittir. Bu sebeple tüm hedeflerin ortaya konması ve bu hedefleri gerçekleştirecek olan donanıma sahip olmak son derece önemlidir.