Alışveriş Merkezi Yönetiminde Ekip Çalışması Gerekir

Alışveriş Merkezi Yönetiminde Ekip Çalışması Gerekir

AVM Sektöründe Performansın Yüksek Olması Gerekir

Tek bir kişinin büyük ve çok işlevli bir merkezi yönetmesi son derece zordur. Bu nedenle de ekip çalışması yapılması gerekmektedir. Alışveriş merkezleri de bu anlamda ekip çalışmasının daha yaygın olduğu iş alanlarından bir tanesidir. Büyük bir yatırımın söz konusu olduğu alışveriş merkezlerinde risk faktörleri ve rekabet ortamı son derece önemlidir. Tek bir kişinin edindiği bilgi ve tecrübe de büyük bir merkezin yönetilmesi için yeterli değildir. Farklı tecrübeler, farklı bakış açıları ve görev dağılımının olması nedeni ile pek çok alışveriş merkezi kurumsal çalışan danışmanlardan destek almaktadır. Yönetimi daha etkin kullanan danışmanlar AVM yönetimi için alternatif yollar getirebildiği gibi olası risk faktörlerine karşı da hazırlıklı olunmasını sağlamaktadır. Yoğun iş temposu, sürekli yenilik arayışı, rekabet ve neden olduğu stres zaman zaman ekip çalışmasının ve verimliliğin düşmesine neden olabilmektedir. Ancak sürekli işlemek zorundadır. En küçük birimden en yüksek birime kadar devam eden çalışma temposunun iyi ayarlanması gerekmektedir. Bu anlamda öne çıkan danışmanlar ihtiyaç ve beklentileri karşılamada destek olabilecek en tecrübeli yerler olarak ve AVM’nin bir marka olabilmesini sağlayacak kurumlar olarak dikkat çekmektedir.

Alışveriş Merkezi Yönetiminde Danışman Desteği Alınması

Danışmanların üstlendiği genel yönetim içinde sağlanabilecek verimin daha çok arttırılması hem de sürekliliğin sağlanması söz konusudur. Bu nedenle de günümüzde AVM danışmanları da son derece önemli bir yere sahiptir. Hızlı büyüyen alışveriş merkezleri aynı oranda kaliteli ve yetenekli yöneticiler yetiştirememektedir. Bu nedenle de genel yönetim, reklam, pazarlama, maliyet, koordinasyon gibi konular için danışman desteğinin alınması gerekmektedir. Sektörün hızlı ilerlemesi ve rekabetten pay almak isteyen pek çok yatırımcı kaliteli eleman bulamadığı ya da yetiştiremediği için daha çok deneyimli danışmanlardan yardım almaktadır. Pazarlama, reklam, markalaşma ve kaliteli hizmet sunma alanlarında deneyim kazanmış danışmanlar hem yatırımların korunmasını, olası risklerin öngörülerek azaltılmasını ve hem de ilerlemeyi sağlamaktadır. Bu nedenle de tercih edilmektedirler.

www.mallexpert.com.tr