KARACİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

KARACİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Karaciğer Kanserinde Tedavi Seçenekleri

Karaciğerde meydana gelen kötü huylu tümörler nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar, başlangıç evrelerinde kendisini göstermeyebilir. İleri evrelerde gözde ve tende sarılık, yorgunluk, kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan karaciğer kanserinden korunmak için sağlıklı beslenmeyi bir yaşam felsefesi haline getirmelisiniz. Erken teşhis şansı oldukça düşük olan bu rahatsızlıkta cerrahi müdahaleler ile kişinin konforlu yaşam standardını koruması sağlanabilir. Mikroküre ile nükleer tıp tedavilerinin de uygulanabildiği sistemde gibi uzmanlarla hastalığın seyrine göre bir rota belirlenmelidir. Manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi ile birlikte teşhisin konulabileceği rahatsızlıklar için aynı zamanda alfafötoprotein testi de yapılabilir.

Kimler Karaciğer Kanserine Yatkındır?

Farklı tedavi seçeneklerine sahip olan karaciğer kanseri belirtileri arasında ani kilo kayıpları, genel sağlıkta ani kötüleşme, terleme, tokluk ve şişkinlik hissi, soluk renkli dışkı gibi belirteçler bulunur. Kanser tedavisinde en çok tercih edilen cerrahi seçenekler karaciğer nakli ile sonuçlanabilir. Tümörün bir bölümünün çıkarılması, kemoterapi, radyoterapi, tümörün yakıldığı yöntemler kullanılarak kanserli hücrelerden vücudun tamamen arındırılması mümkündür. Karaciğer kanserinin birçok sebebi olabilir. Ailesel karaciğer kanseri öyküsü olanlar, sirozu olanlar, hepatit C enfeksiyonu ve karaciğer sirozu olanlar, primer biliyer sirozu olanlar, otoimmün hastalık, aşırı alkol kullanımı bulunanlar karaciğer kanserine yatkın olan kişilerdir. Hastalığın tedavi edilmesi için ameliyat ve karaciğer nakli gerçekleştirilebilir. Ameliyatta tümörün tamamının alınabileceği gibi karaciğer dokusundan da parça alınabilir. Karaciğer fonksiyonlarının ne kadar iyi olduğunda, kişinin sağlık durumuna ve kanserli hücrelerin karaciğerdeki konumuna bağlı olarak değişen tedavi yöntemlerinin bir diğerinde ise karaciğer nakli ameliyatı gerçekleştirilir. Karaciğer nakli, erken önem karaciğer kanseri olan kişiler için uygulanabilen bir seçenektir. Hangi tedavinin sizin için daha uygun olduğuna doktorunuz karar verecektir.