ŞİRKETLER HUKUKU DAVALARI NELERİ KAPSAR?

ŞİRKETLER HUKUKU DAVALARI NELERİ KAPSAR?

Şirketler Hukuku İçinde En Çok Açılan Davalar

Kooperatif, limited, anonim, komandit ve kollektif şirketler gibi şirket türleri ile ilgili olan davalar, şirketler hukuku davalarının içine girer. Şirketler hukuk davalarının konuları geniş bir yelpazede değerlendirilir. Bunlar; şirketlerin iflası davaları, şirketlerin feshi davaları, genel kurul kararlarının iptali davaları, tasfiye memurlarına karşı açılacak tazminat davaları tasfiye memurlarının açacağı davalar, şirket yönetim kurulu ve müdürlerinin açacağı tazminat davaları gibi hukuki süreçleri kapsar. Şirketleri ilgilendiren konularda https://www.solmazlaw.com/project/ticaret-ve-sirketler-hukuku/ gibi hukuk bürolarından destek alabilirsiniz.

Şirketler Hukuku Muhatapları Kimlerdir?

Bu hukuk bürolarında, şirketler hukuku alanında ihtiyacınız olan tüm hukuki bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda şirket bilgi ve belgelerinin incelenmesine izin verilmesi davaları, şirket denetçilerine karşı açılacak tazminat davaları, şirket müdür ve yönetim kuruluna açılacak tazminat davaları ve şirket müdürlüğünden azil davası en sık karşılaşılanlar arasındadır. Ayrıca ortaklık çıkma payının istenmesine dair tazminat davası ve şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma davası da en sık görülen dava türleri arasındaki yerini alır. Şirketler hukukuna başvuruda bulunan büyük bir kesim, şahıs şirketlerinden gelir. Şahıs şirketleri, şirket kurma sözleşmesini imzaladıktan sonra bu sözleşmeyi notere onaylatması gereken kimselerdir. Tescil işlemi için noter onayından itibaren 15 gün vardır. Şahıs şirketini açanların tacir sıfatı alması için şirketlerini tescil ettirmesi gereklidir. Tüzel kişilik kazanan şirketler, bu sayede şirketler hukukunun muhataplarını oluşturur. Şirketler hukuku kapsamında ele alınan bir diğer şirket türü ise kolektif şirketlerdir. Bu şirketlere tüzel kişilerin ortak olması mümkün değildir. Kollektif şirketlerin en az iki kişi ile kurulması gereklidir. Diğer şirket türlerinin de kendi içerisinde açılma kriterleri vardır. Gerekli kriterleri karşıladıktan sonra şirketinizi açabilir ve şirketler hukuku muhataplarından olabilirsiniz.