KVKK Nedir

KVKK Nedir

Kişisel Veri Nedir

KVKK 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun çerçevesinde kişisel veriler bir disipline bağlı olarak koruma altına alınmış, bu kanuna aykırı davranışlar ise kanuni yaptırımla karşı karşıya bırakılmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında geniş bilgi almak için ile iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Veriler Neden Korunmalıdır

Bir kişinin belirli olmasını sağlayan her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilir. Bir bilginin kişisel veri olarak kabul edilmesi için o bilginin kişiyi belirgin kılması gerekir. Kimlik numarası, kredi kartı numarası, banka hesap numarası, adresi, adı, soy adı, e-posta adresi, sosyal medya adresleri, dahil olduğu gruplar vb. tüm bunlar kişisel veridir. Kanuni olarak kişisel veriler; belirleyen gerçek kişiye ait olma, kişiyi belirgin ve belirli kılma ve her türlü bilgi başlıkları altında toplanır. Kanun kişisel verileri belirli sınırlar içinde tutmadığı için verinin kişi ile ilişkili olması önemli bir husus olarak dikkate alınır. Günümüzde hem özel sektörde hem de kamu kurum ve kuruluşlarınca kişilerin özel bilgileri toplanabilmekte ve gerektiğinde kullanılabilmektedir. Bu bilgilerin toplanması, saklanması ve işlenmesi kanuni olarak düzenlenmesi gerekli konuların başında gelmektedir. Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan KVKK kişisel verilerin kanuna uygun şekilde toplanmasını ve işlenmesini sağlayan bir kanundur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişilerin temel hak ve hürriyetlerini korumayı amaçlar ve bunun için verileri toplayan gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken kuralları, usul ve esasları düzenler. Kişisel verilerin korunması yasal bir zorunluluktur. Kişi hak ve hürriyetleri kapsamında bu bilgilerin yasalar çerçevesinde korunması gerekir. Kişilerin mahremiyetinin ve verilerinin korunması veri hırsızlığını ve verilerin amacı dışında kullanılmasını, kişilik haklarının ihlal edilmesini engellemek için gereklidir. Bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.