Kıdem Tazminatı Hakkında Hukuki Açısı

Kıdem Tazminatı Hakkında Hukuki Açısı

Hukuki açıdan bakıldığında kıdem tazminatı hakkında ortak bir görüş birlikteliği olduğu söylenemez, Kıdem tazminatı hakkında görüşler şunlardır;

Kıdem Tazminatı Ücrettir Görüşü

Bu görüşe göre kıdem tazminatı, işçi ile işveren arasında yapılan sözleşme süresince icra edilen hizmet karşılığı alınan bir ödeme türüdür.

Kıdem Tazminatı Tazminattır Görüşü

Bu görüş, işçinin iş yerinde çalıştığı süre boyunca fiziki ve ruhi açıdan yıpranmasının ve elindeki işini kaybetmesinin karşılığı için aldığı tazminat görüşüdür.

Kıdem Tazminatı İkramiyedir Görüşü

İşverenin beraber çalıştığı işçisi ile yollarını ayırırken on minnet borcu olarak ödediği maddi tutardır.

Kıdem Tazminatı İşsizlik Sigortasıdır Görüşü

Hukuksal açıdan işsizlik sigortası olarak değerlendirilemez. Çünkü günümüzde geçerli kurallar çerçevesinde bir işsizlik sigortası hakkında kanunumuz zaten vardır.

Kıdem Tazminatı İş Güvencesidir Görüşü

İşçinin haksız yere işvereni tarafından çıkarılmasını önlediği yönündeki görüştür.

Kıdem Tazminatı Kendine Özgü Bir Nitelik Taşır Görüşü

Kendine özgü bir nitelik taşır çünkü ne işçinin kusursuzluğundan ne işverenin kusurundan ne de işçinin bir zarar görmesinden kaynaklı bir durum değildir.

Kıdem Tazminatından Yapılan Kesintiler

Kıdem tazminatı içerisinden birtakım kesintiler devlet tarafından yapılır. Bunlardan ilki “gelir vergisi” kesintisidir. İşçiye ödeme damga pulu ile yapılacağından “damga vergisi” kesintisi tazminata yansıtılır. Vergi daireleri tarafından bir diğer kesinti olan“veraset ve intikal vergisi” kesilir. Son olarak “sosyal sigorta primi” de kıdem tazminatından tahsil edilir.

Kıdem Tazminatı Zamanında Ödenmezse

Kıdem tazminatı zamanında ödenmezse işverene faiz işlemeye başlar. Ayrıca beş yıl gibi bir süre geçerse kıdem tazminatında zaman aşımı yaşanır. Zamanaşımı süreci işçi işe işveren arasındaki sözleşmenin feshedildiği günün tarihinden itibaren başlar. Bu süreçte işçi eğer herhangi bir şikâyette bulunmazsa işveren zaman aşımından faydalanarak kıdem tazminatı ödemekle artık yükümlü olmayacaktır. Online hukuk adreslerinden kıdem tazminatı dava desteği için profesyonel bir destek alabilirsiniz.