İdare Hukuku

İdare Hukuku

Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku

İdare hukuku içeriği bakımından kamu hukuku kapsamındadır. Kişinin, idare hukuku kurallarına aykırı bir davranışına karşı korunmasından dolayı idare hukuku çok önemlidir. Bu hususta özellikle idari yargı temel noktadır. İdare hukuku evrensel bir hukuk dalıdır. Bu yüzden farklı ülkelerin idare hukukuna dair bilgiler edinmemiz ülkemizin yararına olacaktır. Böylelikle kendi ülkemizin idare hukukunu daha da geliştirilebilir hale getirebiliriz. aracılığı ile idare hukuku hakkında bilgi edinmeniz mümkündür.

İdare Hukuku ve İdari Yargının Önemi

Anayasa hukuku ile idare hukuku arasında bir ilişki olduğu aşikârdır ama farklarını da bilmek gerekmektedir. Bu iki hukuk dalı birbirinden keskin çizgilerle ayrılamaz. Birbirleriyle ortak ilişkileri olduğu için aynı temel üzerine bu ilişki inşa edilebilir. Anayasada yer alan bütün ilkeler ve kuramlar, devlet ve halk üzerinde gözle görülür bir şekilde sorunsuz olarak idare hukuku sayesinde uygulanabilir olmaktadır. İdare hukuku ile anayasa sürekli olarak ön planda tutulmaktadır. Bununla beraber anayasa hukuku durağandır ama idare hukuku daima dinamiktir. Anayasa hukuku sadece anayasadan kaynağını alırken idare hukuku anayasanın etkilerinin bulunduğu kanunlar, resmi belgeler, yaşanan örnekler ve halkın gelenekleridir. İdare hukukunun temeli oldukça eskiye dayandırılmaktadır. Adına idare hukuku denmesi ise son yüzyılda gerçekleşen bir durum olmuştur. İdare hukuku, kamuda gören yapan bireylerin anayasa hukukunu gerçekleştirmesi şeklinde yorumlanabilir. Vatandaş ile devlet arasındaki ilişkiyi bir düzene sokan kamu hukukunun bir alanı olan idare hukuku, birey üzerindeki devletin yetkilerini tanımlamaktadır. İdare hukuku aynı zamanda bireyin toplum kurallarını ihlal eden davranışlarının ve anayasaya aykırı işler yapmasının önüne geçmektedir. Kısacası toplum yapısındaki karmaşıklıklara karşı çıkmak ve düzeni sağlamaktır. Ayrıca kamu görevlilerine verilen bu idari yetkinin kötü amaçlarla kullanılmasının önüne de yine idare hukuku geçmektedir.