Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul Davası Nasıl Açılır?

Arazi, arsa, bina, iş yeri, apartman, villa ve fabrika gibi taşınmaz malların hukuku, gayrimenkul davaları arasında değerlendirilir. Gayrimenkuller, paraya çevrilebilen dolayısıyla maddi değeri oldukça yüksek olan varlıklardır. Eşya hukukunun bir dalı olan gayrimenkul hukuku, taşınmaza ilişkin hukuk kurallarını belirler ve bu sayede çözümsüzlükler ortadan kalkar. Gayrimenkul davaları, mahkeme yoğunluğunu fazlasıyla arttıran ve uzun süren türde davalardandır. Özellikle keşif yapılması ve bilirkişi raporlarının tamamlanabilmesi zaman aldığından davalar, uzun süreçler alır. Ayrıca gayrimenkul davalarında taraf sayısı çok fazla olduğundan kişilerin yapacağı itirazlar ve temyiz yoluna gidilmesi sürelerin daha da artmasına neden olur. Kamuya mal olmuş ve yaklaşık 20 yıl sürmekte olan gayrimenkul davaları bile görülmektedir. Gayrimenkul davalarına ilişkin ayrıntılı tüm bilgiye, https://www.solmazlaw.com/project/gayrimenkul-hukuku/ sitesi üzerinden erişilebilir.

Gayrimenkul Davalarında Hangi Mahkemeye Başvurulmalı?

Mülk sahipleri veya mülk üzerindeki hak iddia eden kişiler, gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine dilekçe sunarak gayrimenkul davası açabilirler. Dava açılırken sunulan dilekçe, davanın serencamı ve daha kısa sürmesi için son derece mühimdir. Gayrimenkul davaları çok farklı sebeplerle açılabildiğinden sunulacak olan dilekçelerin açılacak olan davanın konusuna uygun olması gerekir. Gayrimenkul davaları, bilirkişi ve delil beyanlarına dayandığı için sunulan dilekçenin eklerine tüm resmi belge ve evrakların da konulması elzemdir. Resmi belge ve evrakların intizamla tamamlanması; davanın seyri bakımından bir hayli kritiktir. Gayrimenkul davaları, asliye hukuk mahkemelerinde görülür. İşlemlerin kısa bir süre içerisinde sonuçlanabilmesi için bulunulan yerdeki asliye hukuk mahkemesine başvurulmalıdır. Gayrimenkul davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmamakla birlikte; alanında uzman olan, profesyonel çalışan ve ilgili mevzuata hakim bir avukat sayesinde davalar daha kısa süre zarfında sonuçlandırılabilir.