Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Medeni Hukukta Aile ve Boşanma Hukukunun Yeri

Boşanma davaları, miras, soyadı, evlat edinme, nişandan ayrılma gibi aile içi sorunların çözülmesi için sunulan mahkemeler aile mahkemeleridir. Uygun fiyatlı kaliteli ve güvenilir hukuk hizmetleri için linkinden iletişime geçebilirsiniz. Bu yüzden boşanma davası bu mahkemelere açılır. Kanunlarda Türk medeni kanunu gereğince boşanmanın koşulları, nafaka, sonuçları ve mal paylaşımları aile mahkemelerine açılan davalarla takip edilir. Bu kategorilerde dava açılabilmesi için yasalarda belirtilen ve geçerli sayılan nedenlerin dilekçede yer alması gerekir. İleriki süreçte ise bu nedenlerin tanık ve belgelerle ispatı yapılmalıdır.

Boşanma davaları ve Boşanma Avukatı

Tüm aile hukuku kavramı medeni hukukun kavramı içerisine girer. Burada esas ailenin birlikteliği, huzuru tarafların can ve mal güvenliğinin yasalar tarafından korunma altına alınmasıdır. Haksız taraf ile haklıyı ayırarak kişinin haklarının sonuna kadar savunulmasıdır. Özellikle fiziksel şiddetin hızla arttığı günümüzde özellikle kadınların can güvenliğini sağlamak için aile mahkemelerinde davalara büyük titizlikle bakılmaktadır. Boşanma, ayrılma süreci ta nişanlılıktan itibaren başlayan bir süreç olup bu süreçte yaşanan haksızlıklar da aile mahkemelerinde görülür. Hangi dava olursa olsun doğru ve profesyonel bir süreç işlenmediğinde haklarınızı kaybedersiniz. Ne kadar haklı da olsanız hakkınızı savunmaz ve delilleri mahkemeye sunmazsanız bu haklılığınızı da ispat edemezsiniz. Bu yüzden hangi dava olursa olsun bir hukuk bürosuna başvurmak ve avukat desteği almak çok önemli.