Türkülerimiz

Türkülerimiz
Türkü, Türki kelimesinden türemiştir ve "Türk'e ait" anlamına gelir, ayrıca bu kelime genelde bütün kırık havalar için kullanılmaktadır. Türklerde Türkü, Türkmenlerde Türkmani, Varsaklarda ise varsağı adı ile anılır türkü kavramı. Türküler genellikle hece ölçüsü ve nadir olarak da aruz ölçüsü ile yazılır. Türküler, genelde sadece saz eşliğinde söylenmektedir. Türküler kendi içlerinde de dallara ayrılır bunlar; ağıt, güzelleme, taşlama, sevda türküleri, asker türküleri, kahramanlık anlatan türküler vb. gibi türlerdir. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş olan türkü kavramı, yeni nesil tarafından pek benimsenmemektedir. Türküler insana çok şey katmaktadır ve de geçmişi bize anlatmaktadır. Ayrıca her yörenin kendine ait türküleri ve ağıtları vardır.