Otizm ve Belirtileri

Otizm ve Belirtileri

Doğuştan gelen ve spektrum bozukluğu olarak da tanımlanan otizm, beyin ve sinir sistemine ait yapılardaki farklılığın ve işleyiş şeklinden kaynaklanmakta olan nörobiyolojik ya da farklı bir söylemle nörodavranışsal bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Kadınlara oranla erkeklerde görülme oranı 4 kat kadar daha fazla olan otizm genellikle erken yaşta belirtiler göstermekte ve teşhis edilmektedir.

Otizmde Görülen Belirtiler

Otizmin belirtilerinden bahsedecek olursak çocuklarda görülen belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Göz teması kurmazlar veya kısıtlı göz teması kurarlar,
 • Çocuğa adı ile seslendiğinizde tepki vermezler,
 • Aşırı hareketlidirler veya hareketsizdirler,
 • Çevrelerinde olan bitenle ilgilenmezler,
 • Fiziksel temastan kaçınırlar ve sarılma, öpme gibi temaslardan kaçınırlar,
 • Konuşmalarında gecikme görülmektedir,
 • Toplum içerisinde sosyalleşmek yerine kendilerini izole ederler,
 • Konuşmayı öğrenmelerine rağmen aynı kelimeyi tekrar etmeye devam ederler,
 • Düzen konusunda takıntıları vardır, rutinleri bozulduğunda hırçın davranışlar gösterebilirler,
 • Yemek yeme bozuklukları gösterebilirler,
 • Tehlikeye karşı duyarsızdırlar.

Otizm Tedavisi

Otizmin tedavisinde erken teşhis tedavi süreci için oldukça önemlidir. Tedavinin amacı ise otizmli bireyin sosyal ve bireysel yeteneklerini geliştirebilmesini sağlamaktır. Bu yeteneklerin gelişmesini sağlayabilmek için davranışsal eğitimler ve özel terapiler uygulanmaktadır. Bu tedavilerin yanı sıra uzman hekim tarafından gerek görüldüğünde depresyon, dikkat eksikliği, obsesif kompulsif bozukluk gibi otizmle birlikte görülen durumlarda ilaç tedavisi de uygulanabilir. Otizmli çocuk sahibi ebeveynlerin çocuğun gelişimi ve büyüme sürecinde oldukça anlayışlı ve sabırlı olması oldukça önemlidir. Çocuğa zorla bir şeyler yaptırmaya çalışmak daha da hırçınlaşmasını ve belirtilerinin artmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden tedavi sürecinde ebeveynlerin davranışları çocuğun gösterdiği davranışlarda önemli bir etken olabilmektedir. Çocuklarda otizm tanısı ve hayatını iyileştirebilmek açısından uygulanan tedavi ile ilgili detaylı bilgi edinebilmek için internet sayfaları üzerindeki ilgili online adresleri ziyaret edebilir ve otizm hakkında daha kapsamlı bilgiye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.