Hisse Senetleri

Hisse Senetleri
Sermaye piyasasının temel araçlarından biri olan hisse senetleri anonim ortaklıklarda ve sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklarda ortaklık payını temsil eden menkul kıymetlerdir. Bu ortaklıklardan başka ülkemiz mevzuatına göre, özel kanunlarla kurulan bazı kuruluşlar da hisse senedi çıkarabilmektedir. Ancak finans piyasasında işlem gören menkul kıymetler anonim ortaklara ait hisse senetleridir. Hisse senedi yoluyla sağlanan finansmanın en önemli avantajı, şirkete sahip bir maliyet yüklenmemesi, hisse senetleri vadesiz olduğu için anapara geri ödenmesi gibi bir yükümlülüğün olmamasıdır. Hisse senetleri şirket sermayesinin belirli bir oranını temsil eder ve hisse senetlerinin nominal değerleri toplamı ortaklığın esas sermayesini oluşturur. Hisse senetlerinin el değiştirmesi de söz konusudur, ancak el değiştirmesi oldukça zordur.