Haber Metni Oluşturmadaki Sistematik Düzenek

Haber Metni Oluşturmadaki Sistematik Düzenek

Haber Metninde Nizam

Bir haber oluşturma düzeneğinin ilk planını hangi açılardan ele alacağınıza dair verdiğiniz karar, oluşturmuş olduğunuz haber metninin kısımlarına yön vereceğinden, haber açısından hayati önem taşıyan kısımlara değinmiş olursunuz. Haber okuyucusunun okumuş olduğu haberi başlatan plan ile edindiği izlenimlerin devamlılığını sağlamak, haber üzerimi açısından oldukça önemli bir duruşun altını çizer. Son dakika Trabzon Haberleri, metnin bütünseli ve parça – bütün ilişkisine dair gerekli çalışma ve işlemleri yapmaktadır. Oluşturulan haberin hem içeriğinin bütünlüğü hem de teknik bazı kurallar açısından haber temelinde gerekli yazınsal planlamalar oluşturmaktadır. Bu şekilde içerik, pratik ve teknik açısından yenilenmiş olur. Bu da oluşturulan haber açısından okuyucuya bütünlük sağlar. Zira haber metinlerinin oluşmasında hemen her düzlemde oluşturmuş olduğunuz yazınsal alana dair sorular sorabilirsiniz. Dolayısıyla bu tip durumları belli bir sınıflandırma içerisine sokmadan takip etmeniz yararlı olacaktır. Bu alanda Son dakika Trabzon Haberleri, daimi haber metni okuyucularına sunduğu ayrıcalıklarla birçok açıdan haber takibi oluşturmayı başarmıştır.

Haber Metinlerindeki Pürüzler

Haber oluşturmada yazınsal olanı ele aldığımız, öncelikle haber içeriğinin kompozisyonuna bağlı olarak olayın geçtiği mekanı tanımlama ve özne ile nesnelerin yazı içerisindeki konumları ile ilgili referanslar sunması adına büyük önem taşır. Bu şekilde haber oluştururken yazınsal açı, mekanda geçen olayların yapısal özelliklerini en iyi şekilde okuyucuya sunmalı, özne birbirine doğru hareket halinde olmalı. Bu şekilde birbirine bağlılık göstererek haber metni oluşturmada belli bir çizgiyi takip etmelidir. Haber oluşturmada, diğer yazınsal alanlarda da olduğu gibi takip edilmesi gereken belli çizgiler ve programlama sistemi olmalıdır. Nitekim Son dakika Trabzon Haber, haber metni açısından ele aldığı çalışmalardan bu türden bir sistemik oluşumu desteklemektedir. Bu şekilde hazırlanan haber metinlerinin yazınsal alanda oluşturmuş olduğu farklı temellendirmeleri rahatlıkla görebilirsiniz. Bu tip düzenleme ve yazınsal alanda çizilen yolda takip edilmeyen düzen oluşturulan haber kalitesini düşürecektir. Yazınsal alanda haber metinleriyle ilgilenen kişiler yazınsal olanda birbirlerinin sağında, solunda, önünde veya arkasında mı duruyor? Birkaç özne birbirine doğru hareket halinde mi? Bu tip soru alanları esasında haber metinlerini oluşturanların sorunsalları alanına girmeyeceğini düşünürsünüz ancak bu konuda yanılma ihtimaliniz oldukça yüksektir.

www.trabzonhabercisi.com