Güneş Enerji Santrallerinin Oluşturan Öğeler

Güneş Enerji Santrallerinin Oluşturan Öğeler

Fotovoltaik modüller ve diğer ekipmanlar aracılığı ile güneşten gelen ısı ve ışınların elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan güneş enerjisi santralleri, uzun yıllardan bu yana kullanılan bir sistemdir. Güneş enerjisi sayesinde işlev gören saatler ve hesap makineleri gibi araçlar ile aynı mantıkta çalışan santrallerde fotovoltaik güneş pilleri çok daha büyüktür. Bu piller, güneşten elde edilen ısı ve ışının elektriğe dönüştürülmesinde görev alırlar. Güneş enerjisi santralleri birçok öğeden oluşur. Bunlardan ilki fotovoltaik panellerdir. Bu paneller, yarı iletken olarak işlev gören PV hücrelerinin doğru akım elektrik üretilmesinde kullanılırlar. Meydana gelen doğru akım elektriği ise invertörler sayesinde şebeke elektriğine dönüştürülür. Tüm bu sistemlerin taşıyıcı düzenekleri ise panel taşıyıcı sistem olarak adlandırılır. Balance of System ise söz konusu öğelerin dışında kalan tüm bileşenleri ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Güneş Enerjisinin Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi

BOS’un içerisinde altyapı, paralelleme panoları, alçak ve yüksek gerilim pano ve salt, tel çitler, kamera sistemleri ve aydınlatma gibi öğeleri içerir. Faaliyet ve altyapı malzemelerini içeren BOS’lar santrallerin kurulumunda önemli bir göreve sahiptir. Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan güneş enerjisi santrali kurulumu işinin uzmanı olan firmalar tarafından yapılmalıdır. Bu sayede santraller uzun yıllar boyunca kullanılabilir. Hem sistem şebekeleri hem de evsel panel üretim sistemini bünyesinde bulunduran internet sayfaları üzerindeki ilgili adresler vasıtası ile dünyanın birçok noktasından yenilenebilir enerji için ihtiyaç duyulan donanımlar elde edilebilir. Çevreye son derece duyarlı olan güneş enerjisi santralleri sayesinde fosil kaynaklı yakıtlara duyulan ihtiyaçlar azaltılarak çevre dostu ve doğal bir kaynak olan güneş enerjisi kullanılabilir. Tükenmez enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi ile aynı zamanda bütçeden de tasarruf edilebilir.