Anne ve Çocuk İlişkileri

Anne ve Çocuk İlişkileri
Çocuğun psikolojik ve duygusal yönden gelişmesi ve bir insan olarak kişiliği, aile içinde annesiyle yakın ilişkileri sayesinde şekillenmektedir. Anne çocuğun ilk doğumundan itibaren, çocuk için başta gelir. Anne - çocuk arasındaki bu duygusal ilişkinin niteliği, çocuğun ergin yaştaki kişiliğinin oluşmasını derinden etkiler. Anne çocuğa kendi dilini, konuşmayı öğretir, ana dili kavramı da buradan hareketle ortaya çıkmıştır. Çocuğa neyin iyi, neyin kötü olduğunu daha doğrusu neden hoşlanması gerektiğini neden hoşlanmaması gerektiğini öğreten, çocuğun hayal gücünü ve zekasını uyandırıp, onu bileyen yine annedir. Anne yetişmekte olan çocuğa karşı açık, doğru, haklı, sakin ve kesin olmak zorundadır.