Adolf Hitler Neden Zalim Bir Liderdi?

Adolf Hitler Neden Zalim Bir Liderdi?

Adolf Hitler’in Yaşamının Liderliğine Etkisi

Adolf Hitler, insanlık tarihinin gördüğü en zalim liderlerden bir olarak bilinmektedir. 2. Dünya Savaşında Almanya’nın başında olan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan Hitler aslında bütün bu ölümlerin 1. dereceden sorumlusu değildir. Bunun nedeni ise İtilaf devletlerinin 1. Dünya Savaşından sonra Almanya’ya zorla imzalattığı Versay anlaşmasının çok ağır şartlar içermesidir. Bu anlaşmayla Almanya’nın toprak bütünlüğü bozulmuş, asker sayısı kısıtlanmış ve uçak ile savaş gemisi üretmesi yasaklanmıştır. Bu kadar ağır bir anlaşmayla yıllar boyunca yaşayan Almanlar en sonunda haklarını almak için bir savaş başlattılar. Bu savaş sonucunda yaklaşık 80 milyon insan hayatını kaybetti. Fakat bu ölülerin yalnızca 20 milyon kadarından Hitler sorumludur. Adolf Hitler’in bu kadar zalim ve acımasız olmasının nedeni aslında çocukluğunda yaşadığı olaydır. Hitler’de aynı Cengiz Han gibi çocukluğunda çok ağır şeyler yaşamış, daha sonra gücü ele alınca yaşadıkları şeylerin fazlasını insanlara yaşatmıştır.

Adolf Hitler’in Yaşadığı Zorluklar

Adolf Hitler çocukluğunda çok sevdiği kardeşinin ölümüne şahit olmuştur. Çocukluğu ve gençliği boyunca babasından şiddet ve psikolojik baskı gören Hitler annesinin ölümünden sonra iyice sarsılmış ve ayakta duramayacak hâle gelmiştir. Doktoru, Hitlerin annesini kaybettikten sonra duyduğu üzüntüyü ‘ kimsenin ölüme bu kadar üzüldüğünü görmedim’ şeklinde yorumlamıştır. Hitler genç yaşta babasını da kaybettikten sonra tutunacak hiçbir dalı kalmadı. Parasızlıktan dolayı yıllarca sokaklarda yaşadı ve kendi resimlerini satarak ayakta durmaya çalıştı. Fakat başarısız oldu. Sanat akademisinden geri çevrildikten sonra da askerlik yapmaya başladı. Askerlik yıllarını hayatını en güzel yılları olarak yorumlamaktadır. Hitler’in çocukluğunda mezarlıkta vakit geçirmek ve cansız nesnelerle konuşmak gibi faaliyetlerde bulunduğu da bilinmektedir. Bu kadar ağır şeyler yaşayan bu çocuk yıllar sonra bir ülkenin başına geçti ve yaşadıklarının fazlasını insanlara yaşatmaya başladı. Hitler’in yalnızca 6 milyon Yahudi’yi toplama kamplarında öldürdüğü bilinmektedir. Yahudi katliamının dışında toplu infazlarla hem düşmanlarına hem de dostlarına korku vermiştir. Adolf Hitler, dünya tarihinde en çok insan öldüren liderlerdendir.