Tercüme Türleri Nelerdir?

Tercüme Türleri Nelerdir?

Tercümenin İlk Yapıldığı Zamanlar

Tercümenin tarihine bakıldığı zamanlarda ilk tercümelerin, yazı dili ortaya çıkmadan önce yazılı olarak yapıldığı kabul edilmektedir. Daha sonrasında ise, yazının bulunması ile beraber olarak yazılı tercüme yapılmaya başlanmıştır ki, bunun ilk örneklerinden biri ise rosetta taşı adı verilen ve üstünde hiyeroglif yazısı ile eski mısırca bir metin olmaktadır ve bu metnin eski yunanca tercümesi bulunan bir taştır. Bu nedenlerden dolayı da yazının bulunmasından sonra tercüme işi de genel olarak yazılı ve sözlü şekillerde tercüme olarak iki şekillerde incelenmektedir.Yazılı tercüme; gelişim süreçlerine bakıldığı zaman bu yazılı tercüme sistemleri eski ve ebedi metinler ile beraber bilimsel metinlerinde tercümesinin yazılı tercümenin temellerini attığı görülmektedir. Eski mısırca, eski yunanca, Latince, Arapça, farsça ve Anadolu’da konuşulmuş olan dillerden tercümelerinin yapılmasının temel sebebi, eski zamanlarda gerçekleşmesi ebedi ve bilimsel gelişmelerdir.

Geçmiş Zamanlarla Şimdiki Tercümenin Farkı

Geçmiş zamanlara göre daha sonraki sürelerle beraber olarak ticaret, hukuk, tıp, eğitim gibi alanlarda gelişme görülmesi, bu alanlarda da tercüme işlerinin yapılmasını büyük oranda gerektirmiştir. Bu nedenlerden dolayı ise, tercüme bürosu ve tercüme artık günümüzde yazılı olarak kendi içinde bulunan alanlarını oluşturmaya başlamıştır. Diğer bir tercüme şekli ise, hukuki tercüme, yasalar ve yönergeler, dava metinleri, ceza hukuku, çalışma hukuku ve bunlara benzer olarak hukuki kapsam içine giren bütün metinlerin tercümesini ifade etmektedir. Aynı zamanda hukuki tercümenin Türkçe de dahi olmak üzere bütün dillerde kendisine ait olan özel bir jargonu vardır ve konuya hâkim olmayan bir kişi için hukuk metni içinden çıkması zor bir labirente dönüşebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı ise, hukuki tercüme yapan tercümanların konu üzerinde uzmanlaşmış, jargonu yakından bilen kişilerin olması gerekmektedir. Teknik tercüme, şirketler arasında ürün alışverişi, ürün listeleri, ürün onayları, teknolojik olan gelişmeler üzerine uzun yazılar veya ürünleri hakkında teknik şartnameler gibi metinlerin tercümesini içeren hukuki tercüme sistemleri gibi kendine ait ayrı bir dile sahip olan tercüme türlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda teknik metinlerin tercümesi teknik isimler, makine parçalarının adları gibi günlük dilde yeri olmayan kullanımları içermektedir ve ustalık gerektiren bir alandır.

btbtercume.com